KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Traceerbaar pipetteren: niet alleen met, maar ook letterlijk op een tablet

Traceerbaar pipetteren is altijd een hele uitdaging geweest. Je kunt de mooiste pipetteerschema’s in je labjournaal maken, maar dat zegt hoegenaamd niets over hoe die schema’s in de praktijk zijn uitgevoerd. Bovendien ontbrak er een waterdichte, eenduidige koppeling met de gebruikte pipetten. Daar is nu verandering in gekomen met een cloudgebaseerde oplossing rond een tablet, die niet alleen voorziet in de benodigde automatisering en traceerbaarheid, maar ook als mal dient voor een juiste uitvoering van de pipetteerstappen.

Binnen het kader van laboratoriumwerkzaamheden is traceerbaarheid van acties en resultaten een van de meest belangrijke zaken. Pipetteerstappen en pipetteerschema’s die uitgevoerd worden komen vaak terecht in papieren labjournaals of zelfs losbladige systemen. Het gebruik van zowel enkel- als meerkanaalspipetten en dat in combinatie met schema’s waarin repeteerstappen van zowel monsters als reagentia kunnen voorkomen, maken het vaak een hele klus om alles netjes op papier en in de well-plaat bij te houden. In het merendeel van de laboratoria worden monsters vaak nog gemarkeerd met stift en ook wordt het volgen van de pipetteerstappen vaak gedaan op basis van het markeren van de gebruikte well-platen (96- en 384-wells). De traceerbaarheid van het pipetteren zelf is vaak helemaal niet aanwezig.

Traceerbaar pipetteren gebeurt letterlijk op een tablet.

 

Traceerbaar via de cloud

Door het creëren van een hybride vorm tussen de handmatige opzet en uitvoering van het pipetteren en het volledig automatiseren van het protocol en de pipetteerstappen kan de gewenste traceerbaarheid wel worden gerealiseerd. In deze benadering wordt de flexibiliteit van het opzetten en het handmatig pipetteren met de volledige traceerbaarheid van het automatiseren gecombineerd. Resultaten en de weg er naartoe via de aanmaak van protocollen en pipetteerschema’s kunnen eenvoudig in een cloudomgeving worden opgeslagen. Vanuit de cloud kunnen die net zo eenvoudig worden geraadpleegd en gedeeld met collega’s.

De Antha software van Synthace voorziet in verregaande data-integratie en één enkele gebruikersinterface voor apparatuur van verschillende fabrikanten, en vormt zo een goede opstap naar een verregaand geïntegreerd lab.

 

Altijd weten waar je bent

De automatische koppeling tussen protocol en uitvoering biedt vele mogelijkheden. Zo kan het automatiseringssysteem waarmee flexibel een pipetteerschema kan worden gecreëerd, ook de gebruiker helpen om in de gaten houden waar die zich tijdens de uitvoering in het betreffende pipetteerschema bevindt. In het geval van de PipettePilot software, die draait op een tablet, kan je dat heel letterlijk nemen. Op het scherm van de tablet is een schematische afbeelding van de 96- of 384-wells plaat waarmee wordt gewerkt te zien. Bovenop dat scherm, dat door een extra screen protector bestand is tegen vocht en chemicaliën, is een houder geplaatst waarop de betreffende 96- of 384-wells plaat is geplaatst waarin het pipetteerprotocol wordt doorlopen. Door de verlichte ondergrond zie je dan duidelijk waar je bent gebleven met pipetteren. Via het Bluetooth-protocol staat de tablet ook in verbinding met de eveneens met Bluetooth uitgeruste pipetten. Hiermee kan de software aangeven of de juiste pipet voor de betreffende stap in het protocol wordt gebruikt (bijvoorbeeld qua volume en de keuze voor enkel- of meerkanaals). Omdat de software ‘alles' van de gebruikte pipet af weet, kan het bijvoorbeeld niet meer gebeuren dat een pipet wordt gebruikt, die buiten de kalibratietermijn valt, zonder dat daar vooraf voor wordt gewaarschuwd. En helemaal handig bij een elektronische pipet, die via Bluetooth is verbonden: de software stelt automatisch het juiste te pipetteren volume op de pipet in. Via Bluetooth kan ook verbinding worden gemaakt met een omgevingssensor. Deze monitort de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk van de omgeving. Deze gegevens worden vervolgens realtime gelogd, zodat je in het kader van traceerbaarheid altijd kan aangeven onder welke omstandigheden het pipetteren heeft plaatsgevonden.

 

Integrale aanpak

Het al dan niet geautomatiseerd pipetteren is vaak een schakel in de keten van een analyse zoals qPCR of een ELISA. Het kunnen doorgeven van sample (locatie) informatie aan de hiervoor benodigde apparatuur, denk aan plate readers en thermo cyclers, vereenvoudigt het verwerken van de resultaten en garandeert de relatie tussen het sample en de meting. qPCR assistant voor Pipetmax is hier een voorbeeld van. Het cloudgebaseerde lab maakt het mogelijk om makkelijk methodes en resultaten te delen met collega laboratoria over de hele wereld waarbij verificatie en reproduceerbaarheid van groot belang is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met de flexibele werkplek van tegenwoordig vanuit elke locatie experimenten op te zetten en te starten om daarna toegang te krijgen tot de resultaten. Uiteraard moet hierbij de veiligheid van (vaak gevoelige) gegevens in acht genomen worden. Het belang van het vinden van betrouwbare partners voor het cloudgebaseerde lab is een essentiële stap binnen het kader van deze automatisering. Het elektronische labjournaal sciNote is wat dat betreft een goed voorbeeld.

 

Geïntegreerd laboratorium

Naar de toekomst toe zal het geïntegreerde lab een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Apparatuur van verschillende fabrikanten die samen naar analyseresultaten werken vanuit één softwarepakket die tevens de dataverwerking voor zijn rekening neemt. Het delen van methodes en reproduceren van resultaten op verschillende labs met verschillende apparatuur wordt hierdoor mogelijk. Voor de analisten betekent dit tevens een enkele gebruikersinterface voor optimaal gebruiksgemak waardoor er meer tijd overblijft voor het analyseren en presenteren van de resultaten. Synthace is met een dergelijke aanpak van hun software Antha inmiddels goed op weg. De Antha software van Synthace voorziet in verregaande data-integratie en één enkele gebruikersinterface voor apparatuur van verschillende fabrikanten, en vormt zo een goede opstap naar een verregaand geïntegreerd lab.

 

Gilson International

sales-nl@gilson.com

www.gilson.com

BLIKVANGERS

CONTACT

ABONNEMENT