KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 35, MEI 2018

Feed Design Lab is motor voor innovatie in de diervoederindustrie

Dat het een keer misgaat is zeker, alleen weten we nog niet wanneer.” Dramatische woorden van Trudy van Megen, directeur van Feed Design Lab, over de beschikbaarheid van soja voor de West-Europese veevoederindustrie. Maar als je de trend van de afgelopen twintig jaar beschouwt, dan kan je niet meer denken dat het wel los zal lopen.

Dynamiek bij hematologie vergt het uiterste van gebouw en onderzoekslabs

Meer dan 25 jaar nadat de afdeling Hematologie zijn intrek nam op de dertiende verdieping van de onderzoekstoren van het ErasmusMC staat de onderzoekers een grootscheepse renovatie te wachten. Technisch beheerder Elwin Rombouts was er bijna vanaf het begin bij en constateert dat de ontwikkelingen in apparatuur en methoden anno nu heel andere eisen stellen aan de infrastructuur en inrichting van de laboratoria.

Instantie voor Dierenwelzijn is Haarlemmerolie voor opzet dierexperimenteel onderzoek

Sinds 2013 vervult de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) een sleutelrol binnen de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Samen met de onderzoeker zorgen de IvD-leden met advies van de aangewezen dierenarts er voor dat de dierproef zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Catriene Thuring, dierenarts en adjunct-hoofd van de CDP, laat zien hoe zorgvuldig dit gebeurt en wat er nog meer wordt gedaan om in het kader van de klassieke drie V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning) een optimaal resultaat te bereiken.

Arthrogen hard op weg met

gentherapie tegen artritis

Het op het AMC-terrein gevestigde biotechbedrijf Arthrogen is onlangs een Fase Ib-klinische studie gestart met ART-I02 voor de intra-articulaire behandeling van bepaalde vormen van artritis. De studie zal met argusogen door de markt worden gevolgd, want in tegenstelling tot bij andere gentherapieën, die zijn ontwikkeld voor hele zeldzame ziektes, is er hier sprake van een groep ziektebeelden met een veel grotere incidentie.

Adembenemend gevoelig analytisch meten bij Philips Innovation labs

Het Materials Analysis lab, één van de vijf expertisecentra binnen Philips Innovation labs, heeft meer dan 35 analytische technieken in huis, waarmee de 40 experts de moeilijkste vragen kunnen oplossen.
Expert op het gebied van GC-MS en LC-MS is Hugo Knobel. Hij ontwikkelde met zijn collega Ruud Soers een GC-MS methode om nanoconcentraties van vluchtige organische verbindingen (VOC’s) in de adem van mensen te bepalen, en voerde voor diverse onderzoeksprojecten de metingen uit.

Duurzaam en gezond voedsel op basis van onderzoek aan minuscule druppels in emulsies

Tal van voedselproducten zijn emulsies, waarbij de olie als fijne druppeltjes in de waterfase is verdeeld. Dr. Claire Berton-Carabin, UD bij de leerstoelgroep Food Processing Engineering van de Universiteit Wageningen, onderzoekt wat er zich precies afspeelt op het grensvlak tussen olie en water. Die kennis is nodig om doelgericht tot gezondere en meer duurzame producten te komen. Hiervoor wordt in haar onderzoeksgroep ondermeer een apparaat gebruikt, dat druppeltjes met een diameter zo klein als 0,1 micrometer kan maken.