KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 34, MAART 2018

MasterLab doet als Center of Excellence

goede zaken voor Nutreco

Sinds 1 juli 2016 is de MasterLab-vestiging Putten ondergebracht bij die van Boxmeer. Het hiervoor compleet verbouwde lab in Boxmeer fungeert als Center of Excellence op het gebied van feed analyse voor het Nutrecoconcern. Bovendien ondersteunt het met het alsmaar groeiende wereldwijde NIRnetwerk voor grondstofanalyses steeds meer klanten van de Nutreco-vestigingen.

Peter Bom, general manager van MasterLab: “De realisatie van het Centre of Excellence op het gebied van feed analyses in Boxmeer heeft zowel Nutreco als MasterLab geen windeieren gelegd.”

Een analytisch laboratorium dat valt onder de marketing afdeling. De logica hierachter zal bij menig bedrijf ver te zoeken zijn. Zo niet bij MasterLab, dat onderdeel is van Nutreco, ontwikkelaar en producent van onder meer premixen voor vee- en visvoer. Peter Bom, sinds 2008 general manager bij MasterLab, legt uit waarom deze indeling in het geval van zijn bedrijf juist wel voor de hand ligt. “Dit heeft alles te maken met onze NIR-service, die we leveren voor zo’n 50 Nutreco-bedrijven over de hele wereld en inmiddels ruim 300 klanten van deze zusterbedrijven; een aantal dat jaarlijks met tientallen groeit. Al deze klanten, meestal diervoederproducenten, hebben op locatie een NIR-apparaat in gebruik waarmee ze heel eenvoudig en razendsnel binnenkomende grondstoffen van hun toeleveranciers kunnen controleren op bijvoorbeeld eiwitten en nutritionele factoren en aan de hand van ‘discriminant analysis’ de zuiverheid ervan kunnen bepalen. NIRS staat of valt met betrouwbare kalibratielijnen en een uitgebreide database met NIR-spectra. Inmiddels hebben we wat dat betreft de grootste database ter wereld op het gebied van feed-analyse. Bovendien is de conversie van het labwerk naar de kalibratielijnen geaccrediteerd, zodat de NIR-metingen gelijkwaardig zijn aan natte chemie bepalingen. Als gebruiker heb je dus altijd de zekerheid dat de resultaten de vereiste betrouwbaarheid hebben. En mocht een monster niet worden herkend door de database, dan analyseren wij het monster in het lab in Boxmeer. De resultaten daarvan kunnen we dan toevoegen aan de database, zodat die nog robuuster wordt.” Met NIRS kan de klant op verschillende manieren geld besparen. “Stel een diervoederproducent koopt een partij maïs op basis van een 42% eiwitgehalte. Als er uit de ingangscontrole met NIR een hoger percentage komt, is dat pure winst omdat er dan minder maïs, dus eiwit, hoeft te worden gedoseerd. Is het gehalte lager dan 42%, dan kan hij dat op zijn toeleverancier verhalen. Een niet minder belangrijk aspect is dat Nutreco aan de hand van de analysegegevens veel beter kan adviseren over de formulaties. Daar bespaart zo’n diervoederproducent ook weer geld mee. Als hij heel precies kan sturen, heeft hij de investering in zo’n NIR-apparaat (toch zo’n 45.000 euro) er zo uit. Ik ken gevallen waar dat al binnen een paar maanden het geval was”, vertelt Peter Bom. De NIR-service is zo ingericht dat klanten alleen hoeven te investeren in een NIR-apparaat. Gebruik van de database is gratis, waarbij natuurlijk wel moet worden aangetekend dat het ‘gratis’ is verdisconteerd in de contracten voor de premixen die de Nutreco-bedrijven afsluiten met hun klanten. In die hoedanigheid is de NIR dus een customer service tool, een marketinginstrument pur sang, die meerwaarde biedt voor de klant. En ook een zekere afhankelijkheid schept, wat weer goed is voor de business van Nutreco.

Stan Boelders en Anita van den Heuvel werken sinds november 2017 respectievelijk september 2017 bij MasterLab. Zij zijn net als de in juni 2017 gestarte Linda Gommers, die op de foto ontbreekt, via Checkmark Labrecruitment aangedragen.

 

Netwerk voor mycotoxines

Het succes van de NIR-service heeft de kiem gelegd voor een soortgelijke service tool, maar dan op het gebied van mycotoxines, die onder de naam Mycomaster vanaf 2013 bij inmiddels 30 Nutreco-bedrijven en 120 klanten is uitgerold. “We zien een stuk vaker mycotoxines dan zeg tien jaar geleden. Deze afvalstoffen van schimmels, die op allerlei granen kunnen voorkomen, variëren sterk per seizoen en per regio. De hogere frequentie heeft waarschijnlijk te maken met ‘global warming’: het wordt warmer en vochtiger, en dan gedijen de schimmels beter. Om deze meting ook lokaal mogelijk te maken, hebben we een sneltest ontwikkeld waarbij je na enkele eenvoudige monstervoorbereidingsstappen de concentratie van momenteel zes verschillende mycotoxines met behulp van teststrips in een kleine reader kunt aflezen. Deze waarde wordt samen met allerlei gegevens over het monster direct via het web naar een centrale database bij Masterlab gestuurd. Daaruit kan onmiddellijk een advies worden geretourneerd. Een bedrijf in Pakistan meet bijvoorbeeld een gehalte aan aflatoxines dat boven de wettelijke limiet ligt. Dan krijgt de gebruiker teruggemeld: ‘u bent voor de afgelopen drie maanden de eerste in deze regio met een verhoogd aflatoxinegehalte. Weet u zeker dat u de bepaling juist heeft uitgevoerd? Advies: doe de bepaling nogmaals’. Of: ‘u meet een verhoging en dat zien we met deze grondstof wel vaker in deze regio. Dus er is waarschijnlijk een actueel mycotoxineprobleem. U kunt deze grondstof wel gebruiken voor kippenvoer, maar niet voor koeien.’ Op die manier kan de gebruiker direct actie ondernemen, bijvoorbeeld een bepaald anti-schimmelmiddel van Nutreco aan het mengvoer toevoegen of –als het heel erg is– de partij van de toeleverancier afkeuren.” Mycotoxines worden ook in Boxmeer bepaald. Dat gaat nu nog aan de hand van een combinatie van clean-up over affiniteitskolommetjes en HPLC-analyse. Maar er wordt ook druk gewerkt aan de validatie van een LC-MS methode. Die is namelijk een stuk sneller. En ook goedkoper, omdat er geen dure disposable affiniteitskolommetjes meer hoeven te worden gebruikt.

Onder de naam Mycomaster heeft MasterLab bij inmiddels 30 Nutreco-bedrijven en 120 klanten een methode uitgerold voor het op locatie meten van verschillende mycotoxines met behulp van deze reader.

 

Center of Excellence

MasterLab doet niet alleen met de customer service tools goede zaken voor Nutreco. Het heeft zich namelijk de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot Center of Excellence op het gebied van de feed analyse. Hiervoor is binnen Nutreco afgesproken dat de Nutreco-bedrijven analyses niet langer lokaal uitbesteden, maar dat het gros van de monsters (eenvoudige bepalingen als NIR en drogestofgehalte vinden nog wel plaats in de QC-laboratoria van de fabrieken) naar Boxmeer worden gestuurd. Dat heeft volgens Peter Bom verschillende voordelen. “Nutreco houdt het geld binnen de onderneming en is ook nog eens minder kwijt aan de analyses, omdat wij door het grotere monsteraanbod efficiënter en dus goedkoper kunnen analyseren. Omdat de meeste monsters, zeker die met feed safety van doen hebben, allemaal in een en hetzelfde laboratorium  worden geanalyseerd en de resultaten in een en dezelfde database terecht komen, kunnen we relatief gemakkelijk kennis uit die gegevens halen. Zo weten we precies wat er overal in de wereld gaande is op het gebied van diervoederveiligheid.” “Ook voor de analisten zijn er voordelen aan dit Center of Excellence verbonden”, vult operationeel manager Theo Vrijenhoek aan. “Ze werken in een laboratorium dat voorop loopt in de feed analyse, met voldoende armslag voor investeringen in moderne apparatuur en de ontwikkeling van nieuwe methoden.”

“Van de twintig mensen die werkten in Putten zijn er uiteindelijk slechts drie niet mee gegaan naar hun nieuwe werkplek
in Boxmeer, toch wel vijf kwartier met de auto; enkele reis!”

 

Bijna iedereen mee

“Van de twintig mensen die werkten in Putten zijn er uiteindelijk slechts drie niet mee gegaan naar hun nieuwe werkplek in Boxmeer, toch wel vijf kwartier met de auto; enkele reis! Die reistijd was natuurlijk best wel een item, maar daarvoor zijn we een goede regeling overeengekomen. Wat ze echt over de streep trok was het mooie, nieuwe lab met uitdagende mogelijkheden en apparatuur, die je niet zomaar elders vindt. En ze zijn gewoon heel loyaal, zowel naar Nutreco, als naar elkaar. Frappant in dat opzicht is dat op één persoon na iedereen in de buurt van Putten is blijven wonen en dat ze iedere dag carpoolen. De hele dag met elkaar werken en dan nog eens bijna drie uur met elkaar in de auto: dan ga je er echt samen voor! Wat dat betreft hebben we nu ook een mooie mix van mensen met jarenlange ervaring, een groep die er wat korter zit en al hard op weg is om ook de finesse mee te krijgen en een stel jonge analisten, die nog moeten leren en die je dus helemaal nog kan opvoeden. Maar die ons door hun kritische vragen ook scherp houden!”, aldus Theo Vrijenhoek.

Operationeel manager Theo Vrijenhoek in het nieuwe chemie lab. De oranje gloed is afkomstig uit het vitaminelab waar blauw/groen licht de metingen verstoort.

 

Complete verbouwing

Waar in de situatie voor de verbouwing het aanvankelijke lab maar voor een derde daadwerkelijk in gebruik was als laboratorium –de rest was kantoorruimte–, staat er nu een compleet laboratorium van twee verdiepingen. Blikvanger op de bovenste verdieping is het chemie lab, een grote, lichte, overzichtelijke ruimte, waarbij het instrumentarium aan de zijkanten is geplaatst. Verder zijn er aparte ruimtes voor ICP (voor de metaalanalyse is een redelijk schone omgeving nodig) en voor de analyse van lichtgevoelige stoffen als vitamines. Beneden zijn er wat meer afgescheiden ruimtes, voor onder meer microbiologie; PCR en microscopie. Op die verdieping is ook de monsterontvangst en -voorbewerking te vinden alsmede de customer service voor NIRS en Mycomaster. Met het nieuwe lab en de komst van de collega’s uit Putten is ook de organisatie veranderd. Er zijn nu vijf teams: chemie, ICP, microbiologie, NIR en vitamines + HPLC. “De meeste van deze clusters hebben een dusdanige omvang dat mensen daarbinnen kunnen rouleren. Ook zijn er analisten die de stap maken naar een andere groep. Dat kan nu allemaal veel gemakkelijker. En het is ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, dat het werk voor iedereen aantrekkelijk blijft. De uitwerking verschilt per individu. De een wil graag superspecialistisch bezig zijn, expertise opbouwen, terwijl de ander zich juist happy voelt binnen de routine. Voor al die individuele wensen hebben we nu ruimte binnen de organisatie”, vertelt Theo Vrijenhoek.

 

Vacatures

Om de teams aan te sturen is binnen Masterlab de functie van teamleider gecreëerd. Vier van de vijf teamleiders zijn uit eigen gelederen aangesteld, de vijfde –Anita van den Heuvel voor Natte Chemie– is via CheckMark Labrecruitment geworven. “Nutreco heeft een preferred afspraak met Randstad voor het invullen van vacatures, maar wij zijn daarnaast vrij om een aantal gespecialiseerde bureaus te benaderen, zoals CheckMark voor laboratoriumpersoneel. Naast Anita hebben we op dit moment nog twee analisten –Linda Gommers en Stan Boelders– die via hen zijn aangesteld. We vinden het bij nieuwe kandidaten belangrijk dat ze passen bij de bedrijfscultuur en de manier waarop we werken. Door de werkwijze van Checkmark is er meestal wel een goede match. Zij verdiepen zich in de opdrachtgever, komen langs om sfeer te proeven, te zien en ervaren hoe er wordt gewerkt, en wat er inhoudelijk wordt gedaan. Op basis van die informatie maken zij een voorselectie; dragen zij kandidaten aan. Wij gaan dan natuurlijk nog met die mensen om de tafel om te beoordelen of hij of zij past bij de aanstaande collega’s. Verder vinden we het belangrijk dat iemand affiniteit heeft met de technieken en nauwkeurig en gedisciplineerd kan werken; alles wat we hier doen is immers geprotocolleerd”, zegt Theo Vrijenhoek. Nieuwe medewerkers beginnen standaard als uitzendkracht. Bij geschiktheid volgt na twee jaarcontracten een vaste aanstelling. “Bij iedere nieuwe werknemer streven we naar een vast dienstverband, niet in de laatste plaats omdat de gemiddelde analist best veel tijd nodig heeft om ergens goed thuis te raken. Voordat zo iemand een beetje het vak heeft geleerd, ben je zo een half jaar verder. Gelukkig voor ons en voor de nieuwe medewerker komt het bijna niet voor dat uitzendkrachten afhaken!”, aldus Peter Bom.

 

CheckMark Labrecruitment

www.checkmark.nl

 

MasterLab

www.masterlab.nl