KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 32, JUNI 2017

SGS Oil,Gas & Chemicals breidt
dienstverlening uit met consultancy
en advies

SGS Oil, Gas & Chemicals in Spijkenisse heeft met de eind vorig jaar gerealiseerde nieuwbouw ruim twee keer zoveel laboratoriumoppervlak ter beschikking als voor de nieuwbouw. Naast de traditionele inspectie-analyses vindt daar steeds meer niet-inspectiegerelateerd (onderzoeks)werk plaats. Deze trend zet zich voort in een verdere uitbreiding van de dienstverlening, met consultancy en advies. Dat biedt uitdagende mogelijkheden voor de medewerkers.

De matras, zo betitelt business-unit manager laboratories Marcel Audier het Rotterdamse havengebied als het gaat om de impact ervan op het werk in de SGS Oil, Gas & Chemicals (OGC) laboratoria in Spijkenisse. “Het is een dikke matras, want er gebeurt enorm veel in de havens en dat brengt van oudsher veel werk voor ons mee in de vorm van analyses die gerelateerd zijn aan de inspecties voor het lossen en laden van schepen en tankwagens. Maar het is ook een matras waar het dringen is voor een plekje, wat zich uit in een sterke concurrentie. Daarbij drijft de matras op de golven van de conjunctuur. Gaat het goed in de haven, dan is het druk in het lab. Zijn er minder activiteiten, dan merken we dat direct.” Om minder conjunctuurafhankelijk te zijn, de risico’s te spreiden, is OGC al een kleine tien jaar geleden begonnen met ondersteuning voor derden, waarbij onder andere een groot lab in de Botlek, waar inmiddels zeventien SGS-mensen werken, werd ge-insourced. Maar ook kleinere bedrijfslaboratoria zijn overgenomen, waarbij het mede door de schaalgrootte van de SGSorganisatie is gelukt om daar een efficiëntere bedrijfsvoering neer te zetten. Ook zijn er bij de klanten bedrijven die zelf de research blijven doen, maar de basistesten zo veel mogelijk uitbesteden. Of bedrijven die iets uitgezocht willen hebben, en geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken. Dat levert een gevarieerde mix aan klanten, vanaf een oliebedrijf in Dubai dat zijn monsters opstuurt om te laten analyseren tot aan de garage op de hoek, die wil aantonen dat een klant benzine heeft getankt in zijn dieselauto en onterecht een motormankement claimt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeren

De specifieke dienstverlening speelt zich vaak af in niches, die goed kunnen worden ingevuld door een combinatie van expertise (over regelgeving en analytische methoden) en de bereidheid om te investeren in specialistische apparatuur. Een voorbeeld is het onder ISO17025 bepalen van de CO2-emissiefactor van brandstoffen. “Deze factor is van belang voor onder meer de emissiehandel en kan aan de hand van metingen de waarde voor de verschillende grondstoffen worden bepaald. Dat is helemaal niet zo gemakkelijk, en mag in het kader van de emissiehandel alleen door ISO17025-gecertificeerde laboratoria worden gedaan”, legt Marcel Audier uit. Ook investeringen werken mee aan het exploreren van nichemarkten. Zo is er in het nieuwe gedeelte van het laboratorium een ruimte ingericht voor een scanning elektronenmicroscoop (SEM), waarmee allerhande materiaalonderzoek wordt uitgevoerd. Andere investeringen die het instrumentenpark en derhalve ook het analysepakket hebben uitgebreid zijn onder meer een ICP-MS, verschillende GC-MS/ MS systemen en apparatuur voor het bepalen van de zelfontbrandingstemperatuur. Een blikvanger is de pilot plant voor ruwe olie destillaties, waarmee alle fracties kunnen worden geïsoleerd voor verdere analyse. De octaanmotoren, waar in de oude situatie geen plek voor was, zijn in een aparte ruimte geplaatst. In de nieuwbouw is speciaal rekening mee gehouden met deze motoren door de constructie van een eigen fundering zodat ze trillingsvrij zijn opgesteld.

 

Vier laboratoria

Met de nieuwbouw, die volgens planning en binnen budget werd gerealiseerd, heeft ook de reeds in gang gezette verandering van de laborganisatie vorm gekregen. Pijlers onder die organisatie zijn de vier laboratoria (petroleum, chemie, nietinspectiegerelateerd en het lab op het bedrijvenpark Botlek), elk met een eigen manier van werken, elk met een eigen labmanager. In het ‘oude’ laboratorium huist nu het petroleum lab, waar met drie man per ploeg 24/7 olie- en gasanalyses voor de petroleumhaven worden uitgevoerd. Voor het chemie laboratorium, dat ook sterk op de activiteiten in de haven is gericht, is nu een aparte verdieping in gebruik genomen. Ook daar wordt met drie man per shift gewerkt. Ook voor het niet-inspectiegerelateerde testen, dus alles wat niet direct met de havenactiviteiten te maken heeft, is een hele verdieping ingericht in de nieuwbouw. Met werkzaamheden als onderzoek, research-ondersteuning, methodeontwikkeling en het opzetten van nieuwe technieken is dit lab veel minder productiegericht. De activiteiten zijn er echter niet minder om. Waar ten opzichte van tien jaar geleden zowel petroleum als chemie al een sterke groei lieten zien (de capaciteit is er nagenoeg verdubbeld), is de groei in het niet-inspectiegerelateerde werk nog groter, niet in de laatste plaats door de vele investeringen. “Wat dat betreft werkt het samen optrekken met leveranciers in innovatieplatforms, waarbij we informatie uitwisselen, apparatuur op proef krijgen en mee helpen methoden uit te ontwikkelen twee kanten op: we kennen als een van de eerste gebruiker alle ins-and-outs van nieuwe technieken, die essentieel zijn voor de uitbouw van ons onderzoekspallet. En de leveranciers halen met onze gebruikerservaring heel efficiënt de kinderziektes uit hun apparatuur.”

 

Via CheckMark bij SGS:

Kees Melissant Kees Melissant (33) werkt sinds een kleine twee
jaar bij SGS-OCG als Customer Service Representative. De van
origine MBO-analist was eerder werkzaam bij bedrijven op het
gebied van smeerolie en additieven, waarbij hij naast routinewerk
ook een lab heeft opgezet. Zijn interesse in menselijke interacties
bracht hem er toe om in die tijd naast zijn werk ook een opleiding
te volgen tot psycholoog bij de Open Universiteit. Deze kennis
komt goed van pas in zijn baan bij SGS, waar goed contact met
klanten, het kunnen begrijpen van hun wensen en die omzetten
naar analytische opdrachten belangrijk is.

Toen Kees bij CheckMark, waar hij al enige jaren contact mee had, aangaf dat hij toe was aan een uitdaging op enige afstand van de werkvloer van het lab, in een iets andere rol, was de link naar SGS snel gelegd: de sterke groei bij het niet-inspectiegerelateerd onderzoek en de trend naar consultancy en advies was ook Barbara Razenberg van CheckMark niet ontgaan. Na twee gesprekken in amper twee weken tijd was Kees aangenomen, en hij werkt er tot volle tevredenheid; leert elke dag nog bij. Met name de intensieve klantcontacten spreken hem erg aan.

 

Consultancy en advies

Waar SGS-OGC aanvankelijk voor 100% als onderaannemer fungeerde, ziet Marcel Audier die verhouding met de opdrachtgever verder opschuiven richting partnerschap. “We merken dat bij veel bedrijven, instellingen, brancheverenigingen en overheden de kennis afneemt, niet alleen op analytisch gebied, maar ook over bijvoorbeeld producteigenschappen en regelgeving: ‘wat zijn de risico’s van mijn producten; hoe pakken we het cradle-tot-cradle proces aan?’ Juist door de steeds complexere regelgeving weten ze niet meer wat er van hen wordt verlangd, waaraan ze precies moeten voldoen. Die missing link in de benodigde kennis vullen wij op door ons met consultancy- en adviesdiensten te profileren als kennispartner. Daarin zitten verschillende gradaties. Vrij standaard voor ons is bijvoorbeeld advies over het versturen van gevaarlijke stoffen en goederen via de lucht. Dat is heel strak en best wel ingewikkeld gereguleerd binnen de IATA, maar als je dat maar een paar keer per jaar om handen hebt, is het niet lonend om je daarin te verdiepen. Meer maatwerk komt er bij kijken als bijvoorbeeld een overheidsinstelling milieuwetgeving moet implementeren. Daarbij kunnen we niet meer direct zeggen: ‘laat die en die analyses uitvoeren’, maar we moeten eerst door gesprekken met de opdrachtgever helder krijgen wat hij precies verwacht en dan is het aan ons om op basis van die informatie een totaalplan te maken: wat gaan we doen, wanneer, hoe en welke technieken gaan we daarvoor gebruiken? Niet zelden zijn dat overigens steeds complexere technieken, die in het niet-inspectiegerelateerde lab zijn of worden ontwikkeld.”

 

Technisch en communicatief

Met het dichter bij de klant opereren groeit ook de behoefte aan personeel met andere vaardigheden dan je nodig hebt bij het werken in de ploegen. “Ze moeten op een adequate manier met klanten kunnen communiceren, alert zijn op wat er speelt en vanuit hun technische expertise een totaaloplossing kunnen bieden. Die labachtergrond blijft essentieel; we zoeken geen soepverkopers”, stelt Marcel Audier. Mensen met technische expertise en goede communicatieve vaardigheden zijn vrij zeldzaam, zeker als je op zoek bent naar ervaren krachten. SGS-OGC kijkt hiervoor in eerste instantie naar het eigen personeelsbestand, waar medewerkers die de ambitie hebben om die richting in te willen gaan kunnen rekenen op ondersteuning en extra opleidingen om dat doel te bereiken. Dit past naadloos in het personeelsbeleid van SGS dat medewerkers alle ruimte geeft om zich verder te ontwikkelen. “Veel van onze nieuwe medewerkers beginnen in de ploegen of in de dagdienst. Een deel daarvan heeft de ambitie om door te groeien. Die leiden we intern op en dan vullen we de vrijgekomen plaatsen weer aan met nieuwe mensen. Daarnaast nemen we ook meer ervaren mensen aan, die veelal techniekgericht aan de slag gaan. We hebben overigens ook analisten die al vele jaren hetzelfde werk doen. Daar zijn we ook heel blij mee, want die hebben een schat aan ervaring.”

 

 

 

 

 

 

Voor het werven van personeel schakelt SGS-OGC regelmatig CheckMark Labrecruitment in, dat de afgelopen tien jaar al zo’n 80 personen bij SGS heeft ondergebracht, waarvan ongeveer de helft bij OGC. “We nemen Checkmark bijvoorbeeld in de arm als er specifieke posities moeten worden ingevuld. De recruitment consultants weten goed wat er speelt bij SGS, wat voor soort analyses we doen en wat voor soort mensen we zoeken. Dat is een efficiënt proces, tot tevredenheid van zowel de sollicitant als ons.” De toegevoegde waarde van de recruiter komt ook in tijden van economische hoogtij naar voren. “Nog maar een paar jaar geleden was het crisis en ging er niemand bij ons weg. Als we mensen nodig hadden, kon je ze bijna uit een laatje halen. Op dit moment zie ik de personeelsmarkt weer krapper worden. Het is moeilijker om goed gekwalificeerde mensen binnen te krijgen omdat er meer vacatures open staan. Er is weer vertrouwen en dan gaan medewerkers weer meer om zich heen kijken. Hoe aantrekkelijk wij als werkgever ook zijn door medewerkers intern op te leiden tot analytici met een brede expertise en ze alle vrijheid te bieden in hun persoonlijke ontwikkeling, als ze denken dat het gras elders groener is, kan je ze niet tegenhouden. Het is dan wel een geruststelling om voor de nieuwe aanwas een bedrijf als CheckMark achter de hand te hebben.”

 

CheckMark Labrecruitment

www.checkmark.nl SGS

www.sgs.nl

Business-unit manager laboratories Marcel Audier ziet bij SGS-OGC grote mogelijkheden voor advies en consultancy.

In het niet-inspectiegerelateerde lab is er duidelijk een andere setting dan in de routinelaboratoria.