KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 32, JUNI 2017

SGS Oil,Gas & Chemicals breidt dienstverlening uit met consultancy en advies

SGS Oil, Gas & Chemicals in Spijkenisse heeft met de eind vorig jaar gerealiseerde nieuwbouw ruim twee keer zoveel laboratoriumoppervlak ter beschikking als voor de nieuwbouw. Naast de traditionele inspectie-analyses vindt daar steeds meer niet-inspectiegerelateerd (onderzoeks)werk plaats. Deze trend zet zich voort in een verdere uitbreiding van de dienstverlening, met consultancy en advies. Dat biedt uitdagende mogelijkheden voor de medewerkers. Lees meer >>

Certe maakt Stamcellab HagaZiekenhuis vernieuwt cryogene opslag

Met de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben ook de faciliteiten van het hematologisch laboratorium een flinke facelift ondergaan. Het stamcellaboratorium en de laboratoria voor immunologie en moleculaire diagnostiek bevinden zich nu vlak bij elkaar.Dat geldt ook voor de gemoderniseerde cryogene opslag die de komende tijd verder zal worden geautomatiseerd. Lees meer >>

Leids maag-, darm- en leveronderzoek in stroomversnelling door nieuwe imaging tool

De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDLZ) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet onderzoek naar de interactie tussen epitheliale cellen, fibroblasten en het immuunsysteem met betrekking tot oncologische en chronische inflammatoire aandoeningen van het maag-darm-leverstelsel. Mark Schoonderwoerd, ruim een half jaar onderweg met zijn promotie-onderzoek, heeft sinds kort de beschikking over een cell imaging multimode reader. Hiermee kunnen geautomatiseerd zijn sophisticated assays worden gevolgd en gekwantificeerd. Dat levert een flinke tijdwinst op voor zijn onderzoek naar de interactie tussen bindweefselcellen en het immuunsysteem in tumoren.
Lees meer >>

Labfaciliteiten Stressfysiologie geheel conform ISO/IEC 17025 en volgens de kunst van 5S

Begin dit jaar heeft de onderzoeksgroep Stressfysiologie (StressChron) van de Universiteit Gent (UGent) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) volledig nieuwe laboratoriumfaciliteiten in gebruik genomen in Oostende. De zeer strak ingerichte laboratoria voor biochemische, massaspectrometrische, morfometrische en moleculaire bepalingen zijn volledig geënt op het werken conform ISO/IEC 17025 alsook volgens 5S.
Lees meer >>

GC/MS in lab en meetwagen met slim injectiesysteem voor luchtbemonstering

Meettechnici van de Milieumeetdienst Luchtonderzoek van de Provincie Limburg hebben een zelf ontwikkelde methode voor de GC/MS-analyse van lucht tot in de finesses geoptimaliseerd. Hiermee kunnen ze zowel online als offline bemonsterde lucht tot op ppb-niveau en lager betrouwbaar analyseren. Dit kan zowel in het laboratorium als in de MOL, de meetwagen omgevingslucht. Lees meer >>

Aangepaste pipetteerprotocollen zijn indicator voor dynamiek in pre-klinisch onderzoek Synthon

Ruim 25 jaar na de start als ontwikkelaar en producent van generieke geneesmiddelen op basis van ‘small molecules’ heeft het Nijmeegse Synthon inmiddels zijn eerste, zelf ontwikkelde biofarmaceutische geneesmiddel in klinische ontwikkeling. Met de verbreding van de focus naar innovatieve ontwikkeling is ook het pre-klinisch lab opgericht, waar nu meer dan 30 mensen werken. Eén daarvan is Karin de Laat, die zich inspant om het vele pipetteerwerk dat is gemoeid met de eiwit-receptor-interactie-assays te automatiseren.
Lees meer >>