KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 31, MAART 2017

Nieuw leverweefsel maken, als mandarijnen in een netje

Met zo’n 60 levertransplantaties per jaar is het Erasmus MC in Nederland koploper qua levertransplantaties. Dat zie je ook terug in het transplantatie- onderzoek dat is geconcentreerd in het LETIS, het Laboratorium voor Experimentele Transplantatie en Intestinale Chirurgie. Lees meer >>

Certe maakt laborganisatie klaar voor de toekomst in de diagnostiek

De fusies tussen LabNoord en het Laboratorium voor Infectieziekten (in 2012,
met in 2014 de nieuwe naam Certe), en tussen Certe en KCL (in 2015), hebben ook
voor de laboratoria tot de nodige veranderingen geleid. Na de realisatie van een groot verhuisproject eind vorig jaar bevindt de laborganisatie zich weer in rustiger
vaarwater.
Lees meer >>

Wedstrijdjes op de plaat bij BioscienZ in Breda

Het drie jaar geleden door Wim de Laat gestarte BioscienZ is specialist in de ontwikkeling en opschaling van microbiële processen, die worden toegepast voor het maken van producten voor onder meer de farmacie en duurzame landbouw.
Lees meer >>

Onderzoekers Intensive Care pakken sepsis aan op meerdere fronten

Sepsis, een infectiesyndroom dat zo uit de hand kan lopen dat er orgaanschade optreedt, is met een mortaliteit van 30 procent de nummer één doodsoorzaak op de intensive care. Een jarenlange zoektocht naar medicijnen hiertegen heeft tot nu toe geen enkel positief resultaat opgeleverd.
Lees meer >>

Steeds betere groentezaden door high-throughput genotypering

Het familiebedrijf Bejo in het Noord-Hollandse Warmenhuizen is één van de wereldspelers op het gebied van groentezaden. Die positie dankt het bedrijf onder andere aan de focus op innovatie, die zichtbaar is in de omvangrijke laboratoria voor onderzoek en kwaliteitscontrole, waar meer dan 150 mensen werken. Lees meer >>

Synapse telt zijn zegeningen met allereerste lab in een kerk

Eind vorig jaar heeft het Maastrichtse onderzoeksbedrijf Synapse de laboratoria voor productie en contractonderzoek ondergebracht in een wel zeer bijzondere locatie: de al bijna 30 jaar leeg staande Sint Lambertuskerk in diezelfde plaats.
Lees meer >>