KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 27, OKTOBER 2015

Alle pieken fractioneren van je ... GC!

UD-er Jeroen Kool heeft met aio Willem Jonker een analytische techniek ontwikkeld waardoor GC zijn verloren positie ten opzichte van LC in één klap kan goedmaken.
Lees meer >>

3D-printtechnologie brengt sterke groei voor medische high-tech parel

In amper vier jaar tijd is Xilloc gegroeid van 25 m2 kantooroppervlak in Maastricht tot binnenkort ruim 1600 m2 op de Brightlands Campus in Sittard-Geleen. En daarmee zal het niet ophouden getuige de ambities van oprichter en CEO Maikel Beerens op
het gebied van 3D-printing.
Lees meer >>

De onderste steen boven bij post-mortem monsters en op de spoedeisende hulp

De apotheek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam maakt sinds begin van dit jaar gebruik van de Tox-typer voor het analyseren van bloedmonsters op drugs en andere toxische stoffen.
Lees meer >>

Snelgroeiend inspectiebedrijf voert steenkoolanalyses zelf uit

Het vijf jaar geleden opgerichte Stockpile surveying and Protection B.V. laat
tegenwoordig de steenkoolanalyses door Ssp Analytical Services B.V. verrichten.
Reden om dit zusterbedrijf op te richten was om sneller resultaten te kunnen
leveren en daarin ook flexibeler te zijn dan bij uitbesteden.

Lees meer >>

De homeostatische capaciteit van de gezonde massa omzeilen

In het voorjaar van 2015 is TransplantLines van start gegaan. Deze biobank met
monsters van patiënten die in het UMC Groningen Transplantatie Centrum een orgaantransplantatie ondergaan, zal onderzoekers een unieke inkijk gaan geven
in populaties die een beschadigde gezondheid hebben.
Lees meer >>

Centrum voor Reporductieve Geneeskunde moderniseert cryogene monsteropslag

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universitair
Ziekenhuis Brussel heeft de laatste fase van een grondige modernisering van de laboratoriumfaciliteiten voltooid. Hierbij is een groot aantal kleine monstervaten voor cryogene opslag vervangen door vijf grotere en is door automatisering van vul- en bewakingsfuncties de personele veiligheid nog verder toegenomen.

Lees meer >>

TropIQ sluit het net rond de malariaparasiet

Het Nijmeegse TropIQ Health Sciences is hard op weg naar de ontwikkeling van een geneesmiddel dat specifiek de overdracht van de malariaparasiet van de mens naar
de mug tegengaat. Pre-klinische resultaten zijn veelbelovend. Binnen twee jaar
denkt CEO Koen Dechering in de mens te kunnen gaan testen.

Lees meer >>

Werken onder GMP oefenen bij de Biotech Training Facility

In januari 2016 gaan de eerste cursussen van start bij de Biotech Training Facility in
het Leiden Bio Science Park. De bouw van de speciaal hiervoor ontworpen GMP-productiefaciliteit is nagenoeg voltooid.
Lees meer >>

Pharma Assist ontzorgt volledig metaseptische en risicovolle bereidingen

GMP bereidingsapotheek Pharma Assist in Hoogeveen is officieel een apotheek,
maar heeft meer weg van een farmaceutisch bedrijf. Dat hangt samen met de specialisatie van het onder GMP-regime maken van bereidingen, en in dit geval
hele speciale: aseptische en risicovolle.

Lees meer >>