KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 25, MAART 2015

De zwarte doos van de bodem uitlezen met DNA-technieken

Dr. Ciska Veen is onlangs bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) gestart met onderzoek naar micro-organismen die een rol spelen bij de afbraak van dood plantenmateriaal, oftewel strooisel, in de bodem. Lees meer >>

Plantwetenschappers krijgen vloeibare stikstof automatisch tot vlakbij hun laboratorium

De bevoorrading met vloeibare stikstof van de onderzoekers van Wageningen UR
(University & Research Centre) in de Radixgebouwen verloopt sinds kort een stuk
efficiënter en veiliger. Lees meer >>

Vetzuuranalyse is sleutel tot verbeterd voedselonderzoek

De analisten van de sectie ‘Voeding en Gezondheid’ van de afdeling‘Humane Voeding’ van de Wageningen Universiteit verwerken per onderzoek grote hoeveelheden monsters. Die onderzoeken zijn zo groots opgezet om te kunnen dealen met de onzekerheid van de resultaten. Lees meer >>

Voedselfraude in de spotlights met analytische fingerprints

De complexiteit van ons voedsel en de voedselproductie maken het steeds lastiger om aan de hand van één enkele marker een zinvolle uitspraak te doen over voedselfraude of -authenticiteit. Lees meer >>