KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 24, NOVEMBER 2014

Aquan heeft de hobbel van de fusie genomen

Manuela Hoogstadt werkt al 21 jaar in de waterschapswereld en is wel wat gewend
op het gebied van fusies en reorganisaties. Lees meer >>

Eerste huurder voor Pivot Park FlexLab

Pivot Park FlexLab in Oss heeft vorige maand haar eerste huurder Bacsassin mogen verwelkomen. De start-up company maakt de komende twee maanden gebruik van één van de biologielabs om de volgende stappen in de ontwikkeling te zetten.
Lees meer >>

Geautomatiseerde zinktitratie geeft snel inzicht in passivering

In de zomer van dit jaar is bij de in Maastricht gevestigde producent van geleidings-systemen Thomas Regout International B.V. een intern project gestart dat moet uitmonden in een fabriek die klaar isvoor de toekomst met verregaand geautomatiseerde productie en kortere doorlooptijden voor klantspecifieke producten, die niet standaard verkrijgbaar zijn. Lees meer >>

Iedere week is anders bij SynCo Bio Partners

De opkomst van biofarmaceutica is aan het Amsterdamse SynCo Bio Partners niet bepaald voorbijgegaan. Sinds de oprichting in 2000 is het personeelsbestand van de CMO gegroeid van 35 naar ruim 160. Lees meer >>

Lab is het visitekaartje van Vriesveem-De Berg

De in Landgraaf gevestigde specialist op het gebied van de op- en overslag van fruitsapconcentraten Vriesveem-De Berg heeft onlangs het laboratorium compleet gerenoveerd. Na bijna 25 jaar was het opnieuw Köttermann dat voor de inrichting
van het lab zorgde.
Lees meer >>

MALDI-TOF geeft boost aan preventie van infecties

Het Medisch Microbiologisch Laboratorium van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft sinds kort een MALDI-TOF massaspectrometer in gebruik. Lees meer >>

“Gecertificeerde standaarden, iets anders willen we niet meer”

De afgelopen drie jaar heeft Het Waterlaboratorium in Haarlem een enorme efficiencyslag gemaakt op het gebied van de GC/MS-analyse van tal van
waterparameters. Lees meer >>