KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 18, DECEMBER 2012

Alles halen uit de plasticiteit van het brein

In het lab met het mooiste uitzicht van Rotterdam wordt niet veel naar buiten gekeken. Dat kan je aflezen uit de spectaculaire resultaten die Ype Elgersma met een kleine groep onderzoekers heeft behaald in het ontrafelen van de moleculaire en cellulaire mechanismen van leer- en geheugenstoornissen.
Lees meer >>

Een groeiend portfolio van ‘medical need’ producten

ACE Pharmaceuticals in Zeewolde ontwikkelt, produceert en verkoopt geneesmiddelen waar behoefte (‘medical need’) aan is voor met name kleine patiëntengroepen of specifieke indicaties. Door de vindingrijkheid van het bedrijf krijgen geneesmiddelen
een nieuwe kans en kunnen patiënten adequaat behandeld worden.
Lees meer >>

Missie geslaagd met automatisering vitamine B1-B6 monstervoorbereiding

Star-MDC uit Rotterdam is er in geslaagd het uitgebreide monstervoorbereidingstraject voor de HPLC-bepaling van vitamine B1-B6 volledig te automatiseren.
Lees meer >>

Op zoek naar de optimale coating in vernieuwd applicatielab

Stahl in Waalwijk ontwikkelt en produceert hoogkwalitatieve coatings voor leer. In het onlangs geopende ‘Global Center of Excellence for Performance Leathers’ wordt in nauw overleg met de klant de toe te passen coating bepaald en getest.
Lees meer >>

The thin line between ... speciale en routine analyses

De afdeling ‘Specials’ van Alcontrol Laboratories in Rotterdam voert veelal analyses
uit die niet in de routine van de organische of anorganische afdeling passen.
Lees meer >>

Waterproef zoekt door naar vraag achter de vraag

In de statuten van Stichting Waterproef staat dat aan de ene kant Waterproef als uitvoerende bemonsterings- en laboratoriumorganisatie en aan de andere kant
Waternet en Hollands Noorderkwartier als opdrachtgevers een wederzijdse
verplichting naar elkaar hebben.
Lees meer >>