KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

REDACTIONEEL

EDITIE 11, DECEMBER 2010

Nieuwbouw Synthon gaat snel, heel snel!

De nieuwbouw bij Synthon voor de afdeling Biopharmaceuticals verloopt in een uniek korte tijd. Waar normaliter twee tot drie jaar nodig is voor een dergelijk project, zal deze klus binnen 9 maanden zijn geklaard. Koen Kodde, hoofd engineering Biopharmaceuticals, weet zelfs al de precieze opleverdatum: “31 maart 2011, en geen dag later.” De toekomstige gebruikers van de 2.000 vierkante meter laboratoriumruimte weten al exact hoe hun werkplek eruit komt te zien. Sterker, ze hebben dat voor een belangrijk deel zelf bepaald. En nog sterker, dat hebben ze gedaan terwijl de bouw al was begonnen. Dit heeft alles te maken met ‘lean bouwen’, een nieuw bouwconcept waarbij snelheid en flexibiliteit voorop staan. Koen Kodde, hoofd engineering Biopharmaceuticals bij Synthon en projectverantwoordelijke voor de nieuwbouw, vertelt hoe Synthon dit heeft opgepakt. “Ons bedrijf groeit zo hard dat we het ons niet konden permitteren om de gebruikelijke twee tot drie jaar te wachten op de realisatie van de gewenste nieuwbouw.

 

 

 

 

 

 

 

We moeten begin volgend jaar operationeel zijn om onze ambities op het gebied van de biofarmaceutica waar te kunnen maken. We hebben derhalve gezocht naar bedrijven die mee wilde gaan in onze plannen, en die gevonden in bouwbedrijf BAM, architectenbureau Broekbakema, en projectbureau Tebodin. We hebben met hen drie belangrijke doelstellingen afgesproken: geen budgetoverschrijding, geen tijdsoverschrijding en geen veiligheidsongevallen.”

Belangrijke consequentie van deze afspraken is dat alles heel strak is gepland, letterlijk tot op het uur. Niet alleen voor de hoofdaannemer, maar ook voor de tientallen onderaannemers en toeleveranciers. “Het is belangrijk om zo weinig mogelijk wachttijd te hebben; de mensen moeten elkaar niet voor de voeten lopen. Dat betekent in de praktijk dat in een bepaalde ruimte partij A om 3 uur klaar moet zijn, omdat partij B dan begint, enzovoorts. Je moet dus met alle partijen die afspraken kunnen maken om het goed te laten werken, en daar zijn ze ook op geselecteerd.”

 

Nieuwe zuurkast

Ook de selectie van de leverancier voor de laboratoriuminrichting, in dit geval S+B, gebeurde aan de hand van de strakke planningseisen: “We zochten een bedrijf dat flexibel wil en kan werken, dat wil zeggen: snel schakelen, snel plannen uitwerken en realiseren. S+B heeft binnen drie maanden na de aanbesteding het complete ontwerp voor de inrichting van de 2.000 vierkante meter laboratoriumruimte opgeleverd, waarbij de wensen van de eindgebruikers optimaal zijn geïntegreerd”, vertelt Kodde.

Een belangrijke eis die Synthon stelde was de robuustheid van de zuurkasten, die dag in dag uit worden gebruikt en het ‘gewoon altijd moeten doen’. Hiertoe heeft S+B de bestaande lijn zuurkasten zodanig gemodificeerd dat er zelfs sprake is van een nieuwe standaard voor zuurkasten, die binnenkort als nieuwe lijn in het assortiment van S+B wordt opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiker bepaalt inrichting

In het begin van het project zijn er een aantal sessies met de toekomstige gebruikers geweest, waarbij de wensen zijn geïnventariseerd. Ook hebben een aantal gebruikers proefprojecten bezocht. Dit alles is verwerkt in ontwerpsoftware aan de hand waarvan de gebruiker virtueel door zijn eigen lab kan lopen. Hij kan zien waar tafels, zuurkasten en bureaus komen te staan, en kan zelfs zaken aanpassen aan de gewenste functionaliteit. Als bijvoorbeeld de werksequentie een opstelling van tafel-zuurkast-tafel-biosafetykast-weegunit vereist, kan dat in het ontwerp worden aangegeven en kan de gebruiker zelf kijken hoe hij dat in de beschikbare ruimte kan inpassen. Op die manier kan de individuele gebruiker voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe zijn toekomstige werkomgeving eruit komt te zien. De manier van bouwen brengt met zich mee dat niet alles ruim van tevoren moet worden vastgelegd. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om tot op het laatste moment aanpassingen door te geven. Waarbij in de loop van het bouwproject de vrijheidsgraden natuurlijk wel minder worden.

Zodra bijvoorbeeld het wandensysteem op een bepaalde verdieping is vastgelegd, kan je niet meer aankomen met de wens van een grotere ruimte, maar bijvoorbeeld een extra elektrische aansluiting is in dat stadium weer geen enkel probleem.

 

Werkplezier

Koen Kodde merkt dat de medewerkers nu al uitzien naar de verhuizing. “Ze weten nu al precies waar ze terecht komen; het is geen black box. Bovendien is het een omgeving die ze grotendeels zelf vormgegeven hebben.”

Ook voor toekomstig personeel denkt Kodde dat het hypermoderne lab een aanzuigende werking heeft. “We bevinden ons voor het werven van personeel in een luxepositie. Kijk alleen al naar de hooggekwalificeerde mensen die op de markt komen door de massaontslagen in Oss en Weesp. Gunstig voor de personeelswerving van een bedrijf als het onze, dat juist anticyclisch opereert. Maar op de langere termijn gezien een kwalijke ontwikkeling, omdat de basis, de wetenschappelijke infrastructuur die in tientallen jaren is opgebouwd, zo abrupt wordt afgebroken. Daar heeft niemand baat bij.”

 

S+B

www.splusb.nl

www.synthon.nl

Koen Kodde met op de achtergrond de nieuwbouw, waar inmiddels al weer enkele

etages aan zijn toegevoegd.

 

Voorbeeld van de inrichting van een laboratoriumruimte, waarmee de gebruiker

aan de slag kan: virtueel door de ruimte wandelen, meubilair verplaatsen,

elementen toevoegen of verwijderen.