KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Verschenen uitgaven

Lees hier alle redactionele artikelen van eerder verschenen edities.

Editie 36, september 2018

Meer vrijheid in functies stimuleert innovatieproces bij
Het Waterlaboratorium

Meer en nog beter samenwerken. Dat is de Haarlemmerolie die Rian Brokx –sinds bijna drie jaar directeur van Het Waterlaboratorium– gebruikt om haar plannen op het gebied van innovatie en kennis delen te realiseren. Cruciaal voor succes zijn de mensen in het laboratorium, de adviseurs en de monsternemers. Die hebben baat bij een minder strakke indeling van hun functies, zodat ze gemakkelijker taken met collega’s kunnen delen en meewerken in projecten.

Betrouwbare en consistente productie van isoprenoïden

Om valenceen, een isoprenoïde, van constante kwaliteit te kunnen leveren, heeft Isobionics een microbieel fermentatieproces ontwikkeld in haar R&D-faciliteit in Geleen. Vanwege de lage oplosbaarheid van isoprenoïden in water wordt hierbij een organisch oplosmiddel toegevoegd aan het fermentatiemengsel. Zowel het valenceen als het organisch oplosmiddel hebben een nadelige invloed op conventionele sensoren voor het meten van opgelost zuurstof (DO). Dit probleem is ondervangen met VisiFerm DO Arc sensoren die zijn uitgerust met chemisch bestendige H2 caps.

Vliegende start AmSpec met kant-en-klare GC-applicaties

Sinds dit voorjaar is in de Rotterdamse haven met AmSpec een nieuwe speler actief op het gebied van controle van scheepsladingen in de olie & petrochemie. Naast het onlangs geopende laboratorium in Rozenburg, dat als Rotterdam Technical Center ook als kenniscentrum voor de andere Europese vestigingen fungeert, zijn labs voorzien in Amsterdam en Antwerpen. Laboratoriummanager Julian van Berkum vertelt over de hectische eerste maanden.

Nutrilab gaat samen met klant voor veilig en gezond voedsel

Bedrijven zouden zich volgens Nutrilab wat betreft voedselveiligheid niet alleen moeten laten leiden door wet- en regelgeving, maar ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om veilig voedsel te produceren en te verwerken. Nutrilab, dat is gespecialiseerd in feed- en foodanalyses, helpt hen om die veiligheid zo hoog mogelijk te krijgen. Door implementatie van methoden als microwave ontsluiting van monsters voor elementanalyse en LC-MS/MS analyse voor allergenen, gaat dat steeds efficiënter.

Uitgekiend testregime aan basis van veilige en steriele productie

MSD Animal Health produceert in Boxmeer meer dan honderd verschillende dierenvaccins op tientallen productielijnen. De afdeling QCO (Quality Control Operations) controleert de kwaliteit van de producten en processen. Een belangrijke rol hierin heeft het team Microbiologie, dat er voor waakt dat de productie veilig, onder de meest schone omstandigheden plaatsvindt.

Cell imaging reader geeft meerwaarde aan simulator spijsvertering

In tien jaar tijd is het Gentse bedrijf ProDigest uitgegroeid tot wereldwijd markt- en technologieleider op het gebied van in vitro simulatie van het spijsverteringsstelsel. Het daarvoor gebruikte platform SHIME® (‘Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem’) wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid. Met de recente investering in een cell imaging reader speelt het bedrijf in op de groeiende vraag naar het meten van effecten met allerhande celgebaseerde assays.

Nieuwbouw Mercachem is opmaat naar servicebedrijf voor ‘integrated drug discovery’

Met de in augustus dit jaar afgeronde bouw van een nieuwe vleugel bij het hoofdkantoor aan de Kerkenbos in Nijmegen heeft Mercachem weer voldoende ruimte voor verdere groei. Ook is er plek voor de 40 medewerkers die nu nog in een nevenvestiging op de campus van de Universiteit Nijmegen hun syntheses uitvoeren. Tenslotte biedt de nieuwbouw mogelijkheden voor uitbreiding van het servicepakket met bio-assays, waarmee de ambitie om uit te groeien tot een ‘integrated drug discovery’ servicebedrijf verder gestalte krijgt.

Labonovum timmert aan de weg met slimme verzamelsystemen voor bloed, urine, en meer...

Sinds deze zomer is het dorpje Limmen, even boven Castricum, een diagnostisch laboratorium rijker. Het is het domein van klinisch chemicus Dennis Poland, die er met zijn bedrijf Labonovum, mede opgericht door een groep klinisch chemici en arts-microbiologen, verzamelsystemen voor onder meer bloed, urine en DNA ontwikkelt. De analyzers in het laboratorium worden aan het werk gezet voor validaties van nieuwe verzamelmethoden en analyses van monsters die met de nieuwe verzamelmethoden zijn verkregen.

Editie 35, mei 2018

Feed Design Lab is motor voor innovatie in de diervoederindustrie

Dat het een keer misgaat is zeker, alleen weten we nog niet wanneer.” Dramatische woorden van Trudy van Megen, directeur van Feed Design Lab, over de beschikbaarheid van soja voor de West-Europese veevoederindustrie. Maar als je de trend van de afgelopen twintig jaar beschouwt, dan kan je niet meer denken dat het wel los zal lopen.

Dynamiek bij hematologie vergt het uiterste van gebouw en onderzoekslabs

Meer dan 25 jaar nadat de afdeling Hematologie zijn intrek nam op de dertiende verdieping van de onderzoekstoren van het ErasmusMC staat de onderzoekers een grootscheepse renovatie te wachten. Technisch beheerder Elwin Rombouts was er bijna vanaf het begin bij en constateert dat de ontwikkelingen in apparatuur en methoden anno nu heel andere eisen stellen aan de infrastructuur en inrichting van de laboratoria.

Duurzaam en gezond voedsel op basis van onderzoek aan minuscule druppels in emulsies

Tal van voedselproducten zijn emulsies, waarbij de olie als fijne druppeltjes in de waterfase is verdeeld. Dr. Claire Berton-Carabin, UD bij de leerstoelgroep Food Processing Engineering van de Universiteit Wageningen, onderzoekt wat er zich precies afspeelt op het grensvlak tussen olie en water. Die kennis is nodig om doelgericht tot gezondere en meer duurzame producten te komen. Hiervoor wordt in haar onderzoeksgroep ondermeer een apparaat gebruikt, dat druppeltjes met een diameter zo klein als 0,1 micrometer kan maken.

Instantie voor Dierenwelzijn is Haarlemmerolie voor opzet dierexperimenteel onderzoek

Sinds 2013 vervult de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) een sleutelrol binnen de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Samen met de onderzoeker zorgen de IvD-leden met advies van de aangewezen dierenarts er voor dat de dierproef zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Catriene Thuring, dierenarts en adjunct-hoofd van de CDP, laat zien hoe zorgvuldig dit gebeurt en wat er nog meer wordt gedaan om in het kader van de klassieke drie V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning) een optimaal resultaat te bereiken.

Editie 34, maart 2018

Cryo-opslag van Bioversity in Leuven is veilige haven voor alle bananensoorten

Bioversity International heeft aan de KU Leuven materiaal van alle bekende banananvariëteiten opgeslagen. Naast een bijna complete in vitro werkcollectie zijn er inmiddels al ruim duizend soorten in de cryocollectie opgenomen. Het is de ambitie van biobankbeheerder en cryopreservatiepionier Bart Panis om ook die cryocollectie compleet te maken. Bovendien wil hij de onlangs verbeterde en uitgebreide cryofaciliteiten voor andere gewassen beschikbaar stellen.

Scherper sturen in het proces door toepassing van inline NIR

Ten Kate zet in de productielocatie in Ter Apelkanaal wekelijks zo’n 2.000 ton aan food-grade grondstoffen om in diverse natuurlijke vetten en eiwitten. Op basis van NIR-analyse van het gesmolten vet uit de ingangsstroom wordt bepaald hoe dit verder wordt verwerkt. Door continue monitoring met inline NIR kan de procesoperator beter dan ooit op kwaliteit differentiëren.

MasterLab doet als Center of Excellence goede zaken voor Nutreco

Sinds 1 juli 2016 is de MasterLab-vestiging Putten ondergebracht bij die van Boxmeer. Het hiervoor compleet verbouwde lab in Boxmeer fungeert als Center of Excellence op het gebied van feed analyse voor het Nutrecoconcern. Bovendien ondersteunt het met het alsmaar groeiende wereldwijde NIRnetwerk voor grondstofanalyses steeds meer klanten van de Nutreco-vestigingen.

R&D-vestiging Vaxxinova zet reuzenstappen in ontwikkeling kippenvaccins

Met de opening van het internationale hoofdkantoor in januari 2016 en het nieuwe research laboratorium in juni 2017 op Noviotech Campus in Nijmegen maakt Vaxxinova vaart met de ontwikkeling van vaccins voor met name kippen. Manager R&D Operations Winfried Degen is er met zijn collega’s in geslaagd om in iets meer dan een jaar een deel van een gestripte fabriekshal om te zetten tot volwaardige klasse II laboratoria.

Everlam opent nieuw lab voor
Technical Services en R&D aan
PVB-interlayers

Sinds 1 maart 2018 is Everlam gevestigd in het nieuw gebouwde Centre of Competence in Mechelen. Blikvanger in dit gebouw zijn de door Köttermann ingerichte laboratoria. De afdeling R&D doet er onderzoek aan en ontwikkeling van PVB, dat wordt gebruikt wordt in glaslaminaten, zoals voorruiten van auto’s en veiligheidsglas in de bouwindustrie. De medewerkers van Technical Services voeren in de laboratoria analyses uit op de glasproducten die de klanten van Everlam maken met hun PVB-interlayers.

Optimaal werken in het laboratorium klinische biologie in nieuw gebouwd AZ Alma

Sinds maart 2017 heeft Eeklo, gelegen in het hart van Meetjesland, een regio in Oost-Vlaanderen tussen Gent en Brugge, met AZ Alma een nieuw ziekenhuis. In dit fusieziekenhuis van die van Eeklo en het iets verderop gelegen Sijsele zijn ook de laboratoria voor klinische biologie samengebracht.

Toponderzoek kinderoncologie krijgt gestalte in nieuwbouw Prinses Máxima Centrum

Met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, afgelopen juni, heeft ook de research een nieuw onderkomen gekregen. Het wetenschappelijk onderzoeksinstituut, dat momenteel bestaat uit eenentwintig onderzoeksgroepen, heeft de ambitie om in Europa leidend te worden op kinderoncologisch gebied. Researchanalisten Marli Serbanescu en Mariël Brok zijn er al vanaf het begin bij, toen in 2016 werd gestart met twee onderzoeksgroepen in het nabijgelegen Hubrecht Instituut.

Efficiënte cryo-installatie past in groot groen hart van Prinses Máxima Centrum

In het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een van de grootste biobanken van Nederland gerealiseerd. Een onderdeel van de biobank is de, mede door Cryo Solutions, geïnstalleerde cryo-installatie. Deze is zodanig ontworpen dat efficiënt gebruik kan worden gemaakt van het stikstof. Dit past naadloos in de duurzaamheidsambitie van het Centrum, dat wat dat betreft een groot groen hart heeft.

Arthrogen hard op weg met

gentherapie tegen artritis

Het op het AMC-terrein gevestigde biotechbedrijf Arthrogen is onlangs een Fase Ib-klinische studie gestart met ART-I02 voor de intra-articulaire behandeling van bepaalde vormen van artritis. De studie zal met argusogen door de markt worden gevolgd, want in tegenstelling tot bij andere gentherapieën, die zijn ontwikkeld voor hele zeldzame ziektes, is er hier sprake van een groep ziektebeelden met een veel grotere incidentie.

Adembenemend gevoelig analytisch meten bij Philips Innovation labs

Het Materials Analysis lab, één van de vijf expertisecentra binnen Philips Innovation labs, heeft meer dan 35 analytische technieken in huis, waarmee de 40 experts de moeilijkste vragen kunnen oplossen.
Expert op het gebied van GC-MS en LC-MS is Hugo Knobel. Hij ontwikkelde met zijn collega Ruud Soers een GC-MS methode om nanoconcentraties van vluchtige organische verbindingen (VOC’s) in de adem van mensen te bepalen, en voerde voor diverse onderzoeksprojecten de metingen uit.

Intertek investeert fors in apparatuur en automatisering

In 2017 is in de Intertek-vestigingen in Rotterdam, Antwerpen en Gent voor zo’n 2,5 à 3 miljoen aan nieuwe analyse- en automatiseringsapparatuur geplaatst. Deze investeringen waren nodig om aan de groeiende klantvraag te blijven voldoen. De groei zit hem niet alleen in de grotere vraag naar inspectiegerelateerd werk (Cargo), maar hangt ook samen met het succes van monitoring diensten op het gebied van smeerolie en metaalbewerkings-vloeistoffen, alsmede algemene analyse aanvragen (Analytical Assessment).

Robot helpt VSL een handje bij
maken van standaarden

Een zo klein mogelijke onzekerheid. Daar draait het om bij VSL, ons Nationaal Metrologisch Instituut in Delft. Dat geldt ook bij de bereiding van gasstandaarden, waarbij met name het wegen en doseren zo nauwkeurig mogelijk moet worden uitgevoerd. Door robotisering is hier winst te behalen, zo laat de door VSL samen met Da Vinci Laboratory Solutions ontwikkelde ‘Liquid Mixture Robot’ zien bij het bereiden van VOC-standaarden.

BLIKVANGERS

CONTACT

ABONNEMENT