KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Verschenen uitgaven

Lees hier alle redactionele artikelen van eerder verschenen edities.

Editie 35, mei 2018

Feed Design Lab is motor voor innovatie in de diervoederindustrie

Dat het een keer misgaat is zeker, alleen weten we nog niet wanneer.” Dramatische woorden van Trudy van Megen, directeur van Feed Design Lab, over de beschikbaarheid van soja voor de West-Europese veevoederindustrie. Maar als je de trend van de afgelopen twintig jaar beschouwt, dan kan je niet meer denken dat het wel los zal lopen.

Dynamiek bij hematologie vergt het uiterste van gebouw en onderzoekslabs

Meer dan 25 jaar nadat de afdeling Hematologie zijn intrek nam op de dertiende verdieping van de onderzoekstoren van het ErasmusMC staat de onderzoekers een grootscheepse renovatie te wachten. Technisch beheerder Elwin Rombouts was er bijna vanaf het begin bij en constateert dat de ontwikkelingen in apparatuur en methoden anno nu heel andere eisen stellen aan de infrastructuur en inrichting van de laboratoria.

Duurzaam en gezond voedsel op basis van onderzoek aan minuscule druppels in emulsies

Tal van voedselproducten zijn emulsies, waarbij de olie als fijne druppeltjes in de waterfase is verdeeld. Dr. Claire Berton-Carabin, UD bij de leerstoelgroep Food Processing Engineering van de Universiteit Wageningen, onderzoekt wat er zich precies afspeelt op het grensvlak tussen olie en water. Die kennis is nodig om doelgericht tot gezondere en meer duurzame producten te komen. Hiervoor wordt in haar onderzoeksgroep ondermeer een apparaat gebruikt, dat druppeltjes met een diameter zo klein als 0,1 micrometer kan maken.

Instantie voor Dierenwelzijn is Haarlemmerolie voor opzet dierexperimenteel onderzoek

Sinds 2013 vervult de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) een sleutelrol binnen de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Samen met de onderzoeker zorgen de IvD-leden met advies van de aangewezen dierenarts er voor dat de dierproef zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Catriene Thuring, dierenarts en adjunct-hoofd van de CDP, laat zien hoe zorgvuldig dit gebeurt en wat er nog meer wordt gedaan om in het kader van de klassieke drie V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning) een optimaal resultaat te bereiken.

Editie 34, maart 2018

Cryo-opslag van Bioversity in Leuven is veilige haven voor alle bananensoorten

Bioversity International heeft aan de KU Leuven materiaal van alle bekende banananvariëteiten opgeslagen. Naast een bijna complete in vitro werkcollectie zijn er inmiddels al ruim duizend soorten in de cryocollectie opgenomen. Het is de ambitie van biobankbeheerder en cryopreservatiepionier Bart Panis om ook die cryocollectie compleet te maken. Bovendien wil hij de onlangs verbeterde en uitgebreide cryofaciliteiten voor andere gewassen beschikbaar stellen.

Scherper sturen in het proces door toepassing van inline NIR

Ten Kate zet in de productielocatie in Ter Apelkanaal wekelijks zo’n 2.000 ton aan food-grade grondstoffen om in diverse natuurlijke vetten en eiwitten. Op basis van NIR-analyse van het gesmolten vet uit de ingangsstroom wordt bepaald hoe dit verder wordt verwerkt. Door continue monitoring met inline NIR kan de procesoperator beter dan ooit op kwaliteit differentiëren.

MasterLab doet als Center of Excellence goede zaken voor Nutreco

Sinds 1 juli 2016 is de MasterLab-vestiging Putten ondergebracht bij die van Boxmeer. Het hiervoor compleet verbouwde lab in Boxmeer fungeert als Center of Excellence op het gebied van feed analyse voor het Nutrecoconcern. Bovendien ondersteunt het met het alsmaar groeiende wereldwijde NIRnetwerk voor grondstofanalyses steeds meer klanten van de Nutreco-vestigingen.

R&D-vestiging Vaxxinova zet reuzenstappen in ontwikkeling kippenvaccins

Met de opening van het internationale hoofdkantoor in januari 2016 en het nieuwe research laboratorium in juni 2017 op Noviotech Campus in Nijmegen maakt Vaxxinova vaart met de ontwikkeling van vaccins voor met name kippen. Manager R&D Operations Winfried Degen is er met zijn collega’s in geslaagd om in iets meer dan een jaar een deel van een gestripte fabriekshal om te zetten tot volwaardige klasse II laboratoria.

Everlam opent nieuw lab voor
Technical Services en R&D aan
PVB-interlayers

Sinds 1 maart 2018 is Everlam gevestigd in het nieuw gebouwde Centre of Competence in Mechelen. Blikvanger in dit gebouw zijn de door Köttermann ingerichte laboratoria. De afdeling R&D doet er onderzoek aan en ontwikkeling van PVB, dat wordt gebruikt wordt in glaslaminaten, zoals voorruiten van auto’s en veiligheidsglas in de bouwindustrie. De medewerkers van Technical Services voeren in de laboratoria analyses uit op de glasproducten die de klanten van Everlam maken met hun PVB-interlayers.

Arthrogen hard op weg met

gentherapie tegen artritis

Het op het AMC-terrein gevestigde biotechbedrijf Arthrogen is onlangs een Fase Ib-klinische studie gestart met ART-I02 voor de intra-articulaire behandeling van bepaalde vormen van artritis. De studie zal met argusogen door de markt worden gevolgd, want in tegenstelling tot bij andere gentherapieën, die zijn ontwikkeld voor hele zeldzame ziektes, is er hier sprake van een groep ziektebeelden met een veel grotere incidentie.

Adembenemend gevoelig analytisch meten bij Philips Innovation labs

Het Materials Analysis lab, één van de vijf expertisecentra binnen Philips Innovation labs, heeft meer dan 35 analytische technieken in huis, waarmee de 40 experts de moeilijkste vragen kunnen oplossen.
Expert op het gebied van GC-MS en LC-MS is Hugo Knobel. Hij ontwikkelde met zijn collega Ruud Soers een GC-MS methode om nanoconcentraties van vluchtige organische verbindingen (VOC’s) in de adem van mensen te bepalen, en voerde voor diverse onderzoeksprojecten de metingen uit.

Intertek investeert fors in apparatuur en automatisering

In 2017 is in de Intertek-vestigingen in Rotterdam, Antwerpen en Gent voor zo’n 2,5 à 3 miljoen aan nieuwe analyse- en automatiseringsapparatuur geplaatst. Deze investeringen waren nodig om aan de groeiende klantvraag te blijven voldoen. De groei zit hem niet alleen in de grotere vraag naar inspectiegerelateerd werk (Cargo), maar hangt ook samen met het succes van monitoring diensten op het gebied van smeerolie en metaalbewerkings-vloeistoffen, alsmede algemene analyse aanvragen (Analytical Assessment).

Robot helpt VSL een handje bij
maken van standaarden

Een zo klein mogelijke onzekerheid. Daar draait het om bij VSL, ons Nationaal Metrologisch Instituut in Delft. Dat geldt ook bij de bereiding van gasstandaarden, waarbij met name het wegen en doseren zo nauwkeurig mogelijk moet worden uitgevoerd. Door robotisering is hier winst te behalen, zo laat de door VSL samen met Da Vinci Laboratory Solutions ontwikkelde ‘Liquid Mixture Robot’ zien bij het bereiden van VOC-standaarden.

BLIKVANGERS

CONTACT

ABONNEMENT