KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

NIEUWS

EDITIE 32, JUNI 2017

Zorgnetwerk Noord Nederland pakt antibioticaresistentie aan

Om antibioticaresistentie te voorkomen en de patiënten in de regio daartegen te beschermen zijn vorig jaar door het ministerie van VWS tien antibiotica (ABR) zorgregio’s aangewezen. Groningen, Friesland en Drenthe vormen samen een zorgregio met de naam ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. In april is dit zorgnetwerk officieel gelanceerd. De stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van GGD/GHOR, UMCG, Izore en de Zorggroep Alliade. Het inhoudelijke coördinatieteam bestaat uit medische professionals van de microbiologische laboratoria en GGD’s in Noord Nederland.

Speerpunt wordt een gezamenlijke aanpak, verbeterde communicatie en bevordering van kennis- en datauitwisseling voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Dit betekent dat de acute-zorg ziekenhuizen, GGD’s, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen nog beter met elkaar gaan samenwerken. In Noord-Nederland speelt het reeds bestaande multidisciplinaire netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ hierbij een cruciale rol.

www.remis-plus.net

AGENDA

KOOPJESHOEK