KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

AANRADERS

EDITIE 34, MAART 2018

Vermijd fouten in pre-analytische fase

Greiner eHealth Technologies (GeT) verwijst naar de brede toepassing van zowel hardware als software voor een efficiënte stroomlijning van processen in de gezondheidszorg. Dit betekent niet alleen verbeteringen vanuit een economisch oogpunt, maar ook een verbetering op het gebied van kwaliteitsen veiligheidsnormen. Door gebruik te maken van GeT oplossingen kunnen deze behoeften worden vervuld. Studies hebben aangetoond dat ongeveer 85% van de fouten, die voorkomen in laboratoriumtests, veroorzaakt worden in de preanalytische fase. Het huidige pre-analytische proces bevat een groot aantal foutgevoelige stappen. Bijvoorbeeld het handmatig aanbrengen van barcodelabels op een monster, handgeschreven documentatie en niet-traceerbaar transport van het monster naar het laboratorium.

Wanneer gebruikt in combinatie met de voorgelabelde Vacuette afnamebuizen, kan de nieuwe GeT software dé oplossing zijn voor al deze problemen. Door het scannen van polsbandjes van patiënten én de barcodebuizen, in combinatie met volledige digitale data uitwisseling, zorgt GeT voor standaardisatie die tijdverslindende procedures significant vermindert. Het toepassen van een eHealth systeem verbetert veiligheid terwijl het kosten verlaagt. Fouten, veroorzaakt door foutgelabelde afnamebuizen, als ook fouten gemaakt tijdens het daadwerkelijke afnameproces, kunnen worden voorkomen.

Scan met je telefoon de QRcode voor de GeT animatie,
of gebruik deze link.

 

Greiner Bio-One

www.gbo.com/get

info.nl@gbo.com