KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

AANRADERS

EDITIE 32, JUNI 2017

Syringe filters

Voor monstervolumes tussen 5 en 100 ml bieden syringe
filters een snelle, gemakkelijke en betrouwbare methode
voor het opschonen van vloeistoffen die bestemd zijn voor
verdere analyse. Door deze filters op de injectiespuit te
gebruiken als extra zuiveringsstap voor HPLC-injectie kan
verstopping van de HPLC-kolom worden voorkomen.

Deze filters worden veel toegepast bij milieu-analyse,
de analyse van voedsel en dranken, QC-analyses,
toxicologische bepalingen en de analyse van
sporenelementen. Het assortiment ‘SupaTop’ van Gilson
voorziet in de meest gebruikte membraantypes, met
zowel 0,2 μm als 0,45 μm poriegrootte.

De filters met een diameter van 13 mm zijn bedoeld voor
het filtreren van volumes tot 30 ml. Voor volumes tot
100 ml zijn er filters met een diameter van 25 mm.

 

Gilson International

www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

AGENDA

KOOPJESHOEK