KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

AANRADERS

EDITIE 32, JUNI 2017

Geminiaturiseerde test van materiaalemissie

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissies van vluchtige en semi-vluchtige stoffen uit bouwmaterialen, meubels en auto interieurs komen steeds meer onder de aandacht van regelgeving en methode standaardisatie, zoals ISO en ASTM. De binnenlucht (of de cabinelucht) kan direct worden gemeten met thermische desorptie GC/MS. De hierbij gevonden chemische componenten zijn afkomstig van uitwaseming van de vaste materialen in de kamer (of het voertuig). Methoden waarmee deze emissies snel kunnen worden gemeten, zijn zowel nodig voor kwaliteitscontrole, voor forensische studies naar aanleiding van consumentenklachten, als ook voor R&D.

Met als focus de bepaling van de semi-vluchtige stoffen heeft Gerstel een nieuwe generatie voor thermische desorptie TD 3.5+ samen met de 3.5 versie van het Dynamic Headspace systeem geïntroduceerd. Door het toepassen van de TD 3.5+ gecombineerd met micro kamers kan het screenen van de binnenlucht op semi-vluchtige stoffen worden geminiaturiseerd. In de DHS L 3.5 kunnen monsters geplaatst worden in individuele inerte kamers met een volume tot 1 liter. Analyten worden automatisch verzameld op door de gebruiker gedefinieerde intervallen gevolgd door thermische desorptie via de nieuwe TD 3.5+ en GC/MS analyse. Daarnaast is ook het instellen van emissieprofielen en ‘spiking’ van standaarden op adsorptiebuizen volledig geautomatiseerd.

Gebruik de Gerstel buizen met tot 25% meer pakkingsmateriaal voor betere analyt terugwinning, hoger doorbraakvolume en lagere detectiegrenzen.

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

AGENDA

KOOPJESHOEK