EDITIE 33, SEPTEMBER 2017

Geautomatiseerde GC-fractionering

Gaschromatografie (GC) is een superieure techniek voor het scheiden van vele verbindingen. De fractionering van componenten afkomstig van een GC-analyse vereist echter een complexe opstelling en staat slechts toe een beperkt aantal fracties te verzamelen. Daarom wordt een post-column fractionering na vloeistofchromatografie bij voorkeur toegepast.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft in samenwerking met Da Vinci Laboratory Solutions een GC-fractioneringsapplicatie ontwikkeld: de DVLS GC Fractionator, waarmee het wel mogelijk is een GC-chromatogram per piek op te vangen in afzonderlijke fracties.

Belangrijk onderdeel van de applicatie is de XYZ sampler gecombineerd met de Da Vinci smart grip en software die het fractioneringsproces helemaal automatiseert. In de software kan je aangeven of je 2 of 10 ml vials gebruikt, of dat je de fracties wilt verdelen in 96- of 394-well’s platen. De software zorgt ervoor dat bij herhaald injecteren iedere keer de betreffende component in dezelfde fractie terechtkomt.

In een eerdere editie van LabVision heeft Jeroen Kool, universitair docent bij de onderzoeksgroep Biomoleculaire Analyse binnen de afdeling Bioanalytische Chemie aan de VU, de ontwikkeling van deze applicatie toegelicht. De belangrijkste toepassing die Jeroen Kool voor GC-fractioneren ziet is NMR van bijvoorbeeld oliemengsels.
“Met NMR kun je tot een absolute confirmatie van de structuur van een component komen. In tegenstelling tot massaspectrometrie, waarmee je met de molmassa of –door gebruik van de allernieuwste MS-apparatuur– met de accurate massa alleen de brutoformule kunt bepalen. Dan weet je nog steeds niet waar al die C-H-tjes precies zitten. En in de olie-industrie zijn vele isomeren met dezelfde molmassa geen zeldzaamheid. Je kunt met GC-fractioneren alle verbindingen van een oliemengsel opvangen om er NMR mee te gaan doen.” Maar ook in de milieuwereld ziet hij kansen.

Neem voor meer informatie contact op met Da Vinci Laboratory Solutions.

 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com